Friska förskolebarn rekommenderas också stanna hemma om ett syskon har förkylningssymtom

sjuk

Utökad rekommendation från smittskyddsenheten

Utifrån rådande smittspridning tycker vi på smittskyddet att det är rimligt att rekommendera att ett friskt förskolebarn också stannar hemma om ett annat syskon är hemma pga förkylningssymtom. Eftersom förkylda förskolebarn som rutin inte provtas rekommenderas de att stanna hemma till de blivit friska och 2 dagar ytterligare.

I dessa tider bör vi vara särskilt försiktiga då vi inte vet exakt vad förskolebarnet har smittats av och sedan fått symtom av.

Den här rekommendationen, i dialog med Smittskyddenheten, har Surahammars kommun valt att följa, då vi i dagsläget ser en ökad risk för smittspridning.

Tack för att ni hjälper till att begränsa smitta!