Hög spridning av Covid-19

Covid-19

Hög smittspridning i Surahammars kommun.

Covid-19 kurva

Surahammars kommun har under den senaste veckan haft högst antal smittade invånare sedan pandemin startade.

Det är viktigt att alla aktörer i samhället, både sjukvård, myndigheter och invånare, värnar varandra och att var och en tar sin del av ansvaret för att minska både oro och smittspridning.

Skärpta restriktioner:
Till och med den 11 april gäller regionala restriktioner i Västmanland:

  • Begränsa antalet nya kontakter
  • Undvik platser där det finns risk för trängsel
  • Avstå från att resa
  • Använd CE-märkta munskydd i kollektivtrafik och inomhus där nära kontakt inte går att undvika.