Sandsopning 2021

Sandsopning, sopning, sand, 2021

Sandsopningen 2021 börjar första prioritet vecka 13 sedan under vecka 14 i Surahammar, sen tar de Ramnäs och Virsbo.

Passa på att sopa ut sanden från murar och staket. Sopa dock inte ihop sanden i högar. Högar med löv och grenar kommer inte att sopas upp utan bör lämnas på Återbruket.

Fastighetsägare, se även till att grenar och kvistar från träd och buskar inte hänger ut över gator, trottoarer och gång-och cykelvägar.