Risk för gräsbrand

Risk för gräsbrand i Västmanlands län. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Läs mer på SMHI:s webbsida