Träning tillåten för ungdomar födda 2002 och senare

Surahammars kommun för en kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen, RF-SISU samt Smittskyddet i Västmanland och vi följer de rekommendationer som kommer därifrån.

Efter dagens samverkansmöte har Surahammars kommun beslutat följande:

- Ungdomar födda 2002 och senare får träna både inomhus och utomhus under säkra förhållanden. Idrottsföreningar bör i övrigt vidta lämpliga åtgärder för att förebygga spridning av COVID-19.

- Tävlingar samt matcher är EJ tillåtna på kommunala anläggningar tillsvidare. Detta gäller för barn födda 2002 och senare.

- Utomhusträning för vuxna kommer EJ att öppna upp i Surahammars kommun. Detta beslut är taget utifrån rådande smittspridning. Detta gäller fram tills nytt beslut om ev öppning sker fre 19 mars.

Nytt beslut hittar du här: Utomhusträning för vuxna