Kulturarv Västmanland

Vill du vara med och sätta Västmanlands kulturarv på kartan? Kulturarv Västmanland är en digital kunskapskälla om länets kulturarv. Här samlar vi berättelser, bilder och filmer från alla som vill vara med och bidra. Nu söker vi dig som har material och vill att fler ska ta del av det.

Kulturarv Västmanland

Kulturarv Västmanland vill öka och sprida kunskap om länets samlande kulturarvstillgångar. Här kan du hitta berättelser, bilder och filmer om personer, händelser och platser. Den gemensamma nämnaren är att materialet berättar något om vårt gemensamma kulturarv.

Överallt där människor lever och verkar lämnar vi spår efter oss. Dessa spår kallar vi får vårt kulturarv. Spåren kan vara materiella i form av byggnader, kulturmiljöer, föremål, konstverk eller arkivmaterial. De kan även vara immateriella som traditioner, språk och muntliga berättelser.

Vill du vara med och sätta Västmanlands kulturarv på kartan?

Vi söker material som kan handla om allt från personhistorier, särskilda händelser, seder och bruk till föremål. Kulturarv är till för och skapas av alla. Låt fler ta del av ditt.

Läs mer på och bidra

Kontakta oss vi e-post på Kulturarv Västmanland