Kulturplan Västmanland

Nuvarande regionala kulturplan går ut 2022 och nu arbetar Region Västmanland i samverkan med länets kommuner, kulturverksamheter, det civila samhället, kulturskapare och kulturlivet fram en ny. Du kan vara med och påverka hur den nya kulturplanen kommer se ut!

Kulturplan Västmanland

Det är dags att skapa en ny regional kulturplan och vi vill att så många som möjligt ska vara med och tycka till. Arbetar du med kultur, nyttjar du kultur eller skulle du vilja, om den kultur som du vill ha fanns?

Kom och berätta för oss! Kom på våra digitala dialogmöten.

Mötestillfällen
Tid 18.00 - 19.15

 • Tema Musik 9 mars
 • Tema Dans och cirkus 17 mars
 • Tema Arkiv 25 mars
 • Tema Film 30 mars
 • Tema Teater 8 april
 • Tema Bibliotek 12 april
 • Tema Folkbildning 13 april
 • Tema Bild och form 15 april
 • Tema Hemslöjd 19 april
 • Tema Kulturarv 22 april
 • Tema Läsning och litteratur 28 april

Välkommen att delta!

Här kan du läsa mer samt anmäla dig