Distansunder­visning för högstadieelever vecka 10

Barn i reflexväst

Beslut om regionala rekommendationer

Regionen har sportlov vecka 9.
För att bryta eventuella smittkedjor rekommenderas därför högstadiet distansundervisning under vecka 10, dvs veckan efter sportlovet.

Pedagoger samt elever har under fredagen mottagit detta besked.
Eleverna har med sig material hem samt förväntas följa planeringar på Schoolsoft.

Beslut regionala rekommendationer i Västmanland Pdf, 169 kB.

Mer information finns att inhämta via Schoolsoft.