Öppet brev

Barn i reflexväst

Dessvärre är vi tvungna att informera om att smittspridningen i vår kommun går i fel riktning.

Vi toppar nu statistiken över antalet Covid-19 per kommun (Västerås ej inräknat)i Västmanland.

Det är otroligt viktigt att vi tillsammans jobbar för att minska smittspridningen i Surahammars kommun!

Vi påminner åter om det personliga ansvaret.

Folkhälsomyndigheten skriver följande:

Vad kan jag som privatperson göra?

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

 1. stanna hemma vid symtom på covid-19,
 2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
 3. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Begränsa nya nära kontakter

Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.

Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni:

 1. undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och
 2. med fördel umgås utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel

Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.

Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam och inte vistas i t.ex. butiker under längre tid än nödvändigt.

Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

När det är möjligt ska du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du:

 1. undviker att träffa nya kontakter under resan och på resmålet
 2. kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Munskydd i kollektivtrafiken för personer födda 2004 och tidigare

Du bör helgfria vardagar kl. 7–9 och kl. 16–18 använda munskydd när du reser med sådan kollektivtrafik där platsbiljett inte erbjuds.

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. Tänk på att:

 1. hålla avstånd till varandra
 2. inte dela utrustning med varandra
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
 4. undvika gemensamma omklädningsrum
 5. resa till och från aktiviteten individuellt
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Aktiviteter för barn födda 2005 eller senare tillåts enligt de nya beslutade rekommendationerna (lokala restriktioner)

- Vuxna ska lämna och hämta i största möjligaste mån utanför anläggningen.

- Vid yngre åldrar/ behov får endast en vuxen närvara. Omklädningsrum låses efter skoldagens slut för att ombyte och dusch ska ske hemma.

- Vid uthyrning till ungdomsverksamhet ligger ansvaret, att följa restriktioner och riktlinjer, på ansvarig förening.

För mer information om hur vi tillsammans kan hindra smittspridningen samt aktuell statistik så finns mer information på följande länkar:

Nationella allmänna råd och rekommendationer

Folkhälsomyndighetens föreskrift

Aktuellt läge i Västmanland Covid-19

Uppdateringar från Region Västmanland om covid-19

1177 Vårdguiden (Västmanland)