Omstrukturering av partiell distansunder­visning

Barn i reflexväst

Skolchefen Katarina Djukic-Forsman samt rektorn för Hammarskolan, Paulina Hiltunen meddelar:

Smittskyddsenheten har informerat om att smittläget i Surahammar är nedåtgående men i förhållande till andra kommuner i Västmanland fortfarande högre.

På Hammarskolan har vi fortsatt få smittade. Dock vill vi fortsätta begränsa trängsel och se att smittläget i kommunen fortsätter att minska och kommer därför att fortsätta med partiell distansundervisning för åk 8 och åk 9 även v.6. Vecka 7 förväntas vi återgå till ordinarie undervisning för alla.

För vecka 6 gäller följande:

Åk 7 fortsätter schemalagd undervisning på skolan.

Åk 8 börjar vid lunch på onsdag har undervisning på skolan enligt schema och är i skolan enligt schema torsdag och fredag. Eleverna förväntas äta lunch på skolan på onsdag. Måndag, tisdag och innan lunch onsdag har eleverna distansundervisning enligt schema.

Åk 9 kommer att ha undervisning på skolan enligt schema måndag och tisdag och slutar efter lunch på onsdag. Eleverna förväntas äta lunch på skolan på onsdag. Onsdag efter lunch samt torsdag och fredag har åk 9 distansundervisning enligt schema.

Det är mycket viktigt att alla elever håller sina schemalagda lunchtider!

De elever som har lånat dator från skolan förväntas ta med sig den till undervisningen på skolan.

Lärarna har överseende med transporttider under onsdagen vid lunch som kan beröra vissa lektioner före eller efter.

Om eleven har behov av att ha undervisning på skolan under distans, meddelas klf i tid.

Idrott kan bedrivas som vanligt, men aktiviteter med närkontakt undviks.

Vid distansundervisning för åk 8 och åk 9 gäller samma rutin kring matlådor som tidigare.

Vid frågor gällande lektioner kontaktas respektive ämneslärare, inloggningsuppgifter Sandra Bjälmén, övriga frågor gällande distans och Covid-19 kontaktas rektor.