Partiell distansunder­visning för högstadieelever

Barn i reflexväst

Smittskyddsläkaren uttrycker inte längre någon generell rekommendation om grad av distansundervisning på högstadieskolorna med hänsyn till det aktuella smittläget i regionen.

På Hammarskolan har vi få smittade och kommer därför att utöka närundervisning under v. 5. Dock vill vi fortsätta begränsa trängsel och avvakta lite i o m smittoläget i kommunen och kommer därför att fortsätta med partiell distansundervisning för åk 8 och åk 9.

Åk 7 fortsätter schemalagd undervisning.

Åk 8 kommer att ha undervisning på skolan på enligt schema måndag och tisdag och slutar efter lunch på onsdag. Eleverna förväntas äta lunch på skolan på onsdag. Onsdag efter lunch samt torsdag och fredag har åk 8 distansundervisning enligt schema.

Åk 9 börjar vid lunch på onsdag har undervisning på skolan enligt schema och är i skolan enligt schema torsdag och fredag. Eleverna förväntas äta lunch på skolan på onsdag. Måndag, tisdag och innan lunch onsdag har eleverna distansundervisning enligt schema.

Idrott kan bedrivas som vanligt, men aktiviteter med närkontakt undviks.

All information finns via SchoolSoft.