Barn- och bildningsnämnde­n

Barn- och bildningsnämnden fullgör kommunens skyldigheter inom det offentliga skolväsendet, till och med eleverna går ut grundskolan.

Skolverksamheterna omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola samt särskola.

Barn- och bildningsnämnden ansvarar även för fritidsverksamhet, föreningskontakter, lokalvård, matproduktion, biblioteksverksamhet, badhus med mera.

Ledamöten och ersättare

Ledamöter

Glenn Baringson (S), ordförande
Sirpa Lindvall (M), vice ordförande
Conny Öholm (Kd), ledamot
Ylva Belin (C), ledamot
Tina Liebl (S), ledamot
Linn Sandahl (S), ledamot
Kent Y Pettersson (Sd), ledamot
Carina Bjurman (Sd), ledamot
Chris Marlowe (-), ledamot

Ersättare

Katarina Hart (S)
Ann Hallin (M)
Pernilla Danielsson (M)
Eddie Cernosa (S)
Eva Backteman (Sd)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Monika Nylén

NÄMNDSEKRETERARE