Meddelande om granskningsutlåtande för detaljplan - Ekängen, Surahammar 10:165 (Handelsträdgården)

Ändring av detaljplan för ”Del av EKÄNGEN Surahammar 10:165 (Handelsträdgården) samt del av 9:666”, Surahammars kommun