Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Hur du ansöker

Hur du ansöker

Utifrån Socialtjänstlagen, (SoL), har den enskilde rätt att ansöka om olika insatser. Utredning och beslut ska bygga på en individuell behovsbedömning.

Den som har behov av stöd eller hjälp ansöker muntligen eller skriftligen om detta hos biståndshandläggare för SoL-socialpsykiatri:

Gunilla Konpan-Palm

0220-393 90

Telefontid 08.00-09.30 måndag-fredag

Besökstid bokas enligt överenskommelse

Besöksadress Köpmangatan 1

Fullmakt och ombud

Den som önskar insatser skall själv ansöka och föra sin talan. I de fall där detta ej är möjligt kan talan föras av en företrädare. Det kan vara en person som fått fullmakt att företräda den sökande eller en god man/förvaltare.

Utredning och beslut

Efter att en ansökan inkommit till handläggaren inleds utredningen som ligger till grund för bedömning och beslut. Den som inte är nöjd över beslutet får hjälp och information om hur beslutet kan överklagas. Den sökande har rätt att ge synpunkter utifrån utredningens dokumentation innan beslut fattas.

Sekretess

Alla som arbetar inom individ- och familjeomsorg har tystnadsplikt, vilket innebär att du kan känna dig trygg och förvissad om att ingenting om dig yppas för utomstående. Personalen får heller inte lämna uppgifter om dig till andra myndigheter utan ditt samtycke.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: