Korttidsvistelse och korttidstillsyn

Barn och ungdomar med en funktionsnedsättning och som tillhör personkretsen enligt LSS kan ansöka om korttidsvistelse utanför det egna hemmet och korttidstillsyn.

Korttidsvistelse

Syftet med en korttidsvistelse är att barn, ungdomar och vuxna ska få miljöombyte, rekreation och personlig utveckling, samtidigt som de anhöriga får avlastning. En korttidsvistelse kan vara i ett korttidsboende eller i en stödfamilj.

Vissa behöver komma iväg på korttidsvistelse bara ett par dygn i månaden, medan andra behöver mer stöd.

Du får mer information och ansöker om korttidsvistelse hos vår biståndshandläggare

För mer information kan du även kontakta

Områdeschef
Johanna Elmerfors
0220-391 20johanna.elmerfors@surahammar.se

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn kan beviljas till ungdomar med funktionsnedsättning över 12 år som inte kan vistas ensamma i hemmet i anslutning till skoldagen.

Korttidstillsyn kan erbjudas före skolans start och efter skolans slut, under studiedagar och skollov.

Du får mer information och ansöker om korttidstillsyn hos vår biståndshandläggare

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt