Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Surahammar och i länet. Skärpta lokala restriktioner förlängs till och med 2 maj. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

DU ÄR HÄR

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst regleras av två olika lagar och det är olika kriterier som styr vem som kan få färdtjänst och riksfärdtjänst. Färdtjänst kan du få som har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand, eller med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst kan nyttjas i den egna kommunen och tre mil utanför kommungränsen. Riksfärdtjänst kan du få som får en högre resekostnad än normalt om du skulle resa med allmänna färdmedel. Riksfärdtjänst kan nyttjas om du behöver resa utanför kommunen samt mer än tre mil från kommungränsen.

Färdtjänst

Färdtjänst är kollektivtrafik och du får ofta dela färdtjänst med andra

Färdtjänst är en anpassad form av kollektivtrafik som finns till för dig som har särskilda behov och inte klarar att resa med bussar och tåg. Precis som i den övriga kollektivtrafiken kan du få resa tillsammans med andra, men resorna sker i personbil eller fordon med rullstolsplats. Precis som i den övriga kollektivtrafiken kan resan ta längre tid än om du reser med eget fordon samt att föraren måste hämta upp och släppa av flera personer. Det kan vara bra att tänka på om du har en tid att passa.

Ansök hos färdtjänsthandläggare

Du måste ha ett tillstånd för att få åka med färdtjänst. För att bli beviljad tillståndet ska du

  • ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer
  • ha en funktionsnedsättning som är varaktig i minst tre månader
  • vara folkbokförd i Surahammars kommun

Kontakta färdtjänsthandläggare om du vill ansöka om tillstånd för färdtjänst. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Du kan ansöka om en ledsagare

Om du av någon anledning behöver mer hjälp än vad chauffören kan ge har du rätt att ansöka om ledsagare och det är färdtjänsthandläggare som beslutar om ledsagare. Du har inte rätt till ledsagare under resan om du klarar resan själv men behöver ledsagare när du kommer fram. Du får själv ordna med en ledsagare, men ledsagaren får följa med utan extra kostnad.

Du kan få ta med en medresande

Medresenär är någon som reser i sällskap med den som har fått tillstånd för färdtjänst, utan att vara ledsagare. I vår kommun får en medresenär följa med på färdtjänstresor och betalar då samma avgift som du gör.

Kostnad

Egenavgiften för färdtjänst i Surahammars kommun är 30 procent av kostnaden för resa med färdtjänst taxi och 20 procentmed för resa med färdtjänst specialfordon. Det kostar alltid minst 50 kronor.

Riksfärdtjänst

Du har rätt att ansöka om riksfärdtjänst om du på grund av en funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kommunikationer på grund av att reskostnaderna blir högre än normalt eller för att du behöver ledsagare under resan. Riksfärdtjänst gäller för resor inom Sverige till resmål utanför färdtjänstområdet. Du ska ansöka i den kommun där du är folkbokförd.

Vi utreder olika resesätt

De resesätt vi har att utreda är:

  1. Allmänna kommunikationer på egen hand
  2. Allmänna kommunikationer med hjälp av ledsagare
  3. Resa med bil eller specialfordon
  4. Resa med bil eller specialfordon med ledsagare

Du kan ansöka om en ledsagare

Om du av någon anledning behöver mer hjälp än vad chauffören kan ge har du rätt att ansöka om ledsagare och det är färdtjänsthandläggare som beslutar om ledsagare. Du har inte rätt till ledsagare under resan om du klarar resan själv men behöver ledsagare när du kommer fram. Du får själv ordna med en ledsagare, men ledsagaren får följa med utan extra kostnad.

Syftet med resan

Syftet med resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Riksfärdtjänst får inte användas till sjukresor, rehabiliteringsresor, resor till studier eller liknande.

Ansök i god tid

För att vi ska kunna utreda det bästa och billigaste sättet för dig att resa behöver du ansöka i god tid, senast 21 dagar innan planerad avfärd.

Kostnad

Egenavgiftens storlek ska motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer. Egenavgiften beslutas av regeringen och du hittar aktuella uppgifter om avgiftens storlek på riksfärdtjänstens webb.

Ansök hos färdtjänsthandläggare

Om du har behov av färdtjänst eller riksfärdtjänst gör du en skriftlig ansökan hos färdtjänsthandläggare.

Ansökningsblankett Färdtjänst

Läkarintyg för färdtjänst

Ansökningsblankett Riksfärdtjänst

Färdtjänst­handläggare

MATHILDA GUSTAFSSON

TELEFON
ADRESS

Köpmangatan 15

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: