Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

DU ÄR HÄR

Våld i nära relationer

Att vara utsatt för våld påverkar en persons hela livssituation och innebär också att man är utsatt för brott. Barn och vuxna som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer. Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och/eller får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå ifrån att göra något den vill.

Våldet utövas i olika former:

  • Fysiskt
  • Psykiskt
  • Sexuellt
  • Ekonomiskt/materiellt

Rent statistiskt är den vanligaste formen av våld i nära relation det våld en man utövar mot en kvinna som han har eller har haft en parrelation med. Men våld i nära relationer sker såväl i heterosexuella som samkönade parrelationer och inom olika familje- eller släktrelationer. Det som förenar våld i nära relationer är att den våldsutsatta har en nära relation och ofta starka band till förövaren, vilket gör det svårare att bryta upp och till exempel göra en polisanmälan.  

Du kan få stöd i din situation

Surahammars kommun ger via socialtjänsten stöd och hjälp till de som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. Socialtjänsten ska verka för att personer som utsätts för hot och våld får skydd och stöd för att komma ifrån situationen.

Kontakta vår samordnare mot våld i nära relationer:

Amanda Gryningsflod
0220-390 75 

Eller våra vuxenhandläggare:

Susanne Nord
0220-390 07

Ida Wåhlin
0220-392 61

Utanför kontorstid ringer du Socialjouren på  021-39 20 66

Vid akuta situationer ska du alltid ringa SOS Alarm.

Det finns även stöd för barn som bevittnat våld i hemmet.

Kommunen erbjuder också insatser som syftar till att våldsutövare får stöd och hjälp för att sluta med sitt beteende så att våldet upphör.

Centrum mot våld - för dig som har hotat/skadat en närstående

Utövat våld i nära relation?

Att utöva våld mot en närstående kan innebära att man beter sig kontrollerande, kränkande, skrämmande eller hotfullt. Att man inte respekterar sin partners sexuella integritet och/eller att man använder fysiskt våld som till exempel knuffar, fasthållanden och slag.

Socialtjänsten:

Ring receptionen0220-390 40och be att få bli kopplad till vuxenhandläggare eller samordnare mot våld i nära relationer.

Socialtjänsten kan erbjuda både dig och andra i din familj stöd. Vi har ett samarbete med Centrum Mot Våld - MAN dit vi kan hjälpa att förmedla kontakt. Centrum mot våld når du på 021-393710

Vill du läsa mer om våld i nära relationer och om organisationer och myndigheter i Sverige som jobbar mot våldet?

Läs mer på följande länkar:

Nationellt Centrum för Kvinnofrid

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Unizon, paraplyorganisation för kvinno- och tjejjourer

Tjejjouren.se

Kvinnofridslinjen

Kvinnohuset i Västerås

Tjejjouren Ronja i Västerås

Internationella kommittèn för kvinnors rättigheter, IKKR

Somaya kvinno- och tjejjour för kvinnor med utländsk bakgrund

Qjouren, kvinnojour för kvinnor i missbruk

Brottsofferjouren

Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta (VOOV) Förmedlar jourhem till våldsutsatta djur.

Mansjouren

Hedersrelaterat våld och förtryck

Får du inte leva som du vill? Blir du övervakad av en släkting? Känns det inte alltid som att svenska lagar gäller dig och din livssituation? Då kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan vara fysiskt och psykiskt eller att en person isoleras eller kontrolleras systematiskt.

Hedersrelaterat våld och förtryck är planerat, accepterat av personens omgivning och ibland kollektivt utövat. Hedersnormen har en avgörande roll och vem som helst kan bli utsatt. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem och ett hot mot de utsattas mänskliga rättigheter. Hedersrelaterat våld och förtryck  kan drabba vem som helst. Alla människor har rätt till ett liv utan hot, våld och förtryck. Tvångsäktenskap är en form av hedersrelaterat våld och förtryck.

Surahammars kommun ger via socialtjänsten stöd och hjälp till de som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. Kommunen erbjuder också insatser som syftar till att våldsutövare får stöd och hjälp för att sluta med sitt beteende så att våldet upphör.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i starkt patriarkala, kollektivistiska familjestrukturer. Det vill säga i samhällen eller släkter/familjer där mannen i familjen anses vara norm samt överhuvud och där individer anses underordnade familjens eller kollektivets intressen. Hedersrelaterat våld och förtryck innebär kontroll och begränsning av flickors och kvinnors sexualitet, som anses vara knuten till mannens och familjens/släktens rykte och heder.

Man brukar prata om två olika slags utsatthet vid hedersrelaterat våld och förtryck. Den ena formen handlar om att tvingas leva med kontroll och begränsningar i livsutrymmet för att följa de normer runt till exempel kyskhet, oskuld och äktenskap som finns i familjen/släkten.

Den andra formen av utsatthet innebär olika former av hot och våld som sker som en bestraffning då man anses bryta mot dessa normer. Genom bestraffningarna anses familjens eller kollektivets heder kunna återupprättas. Bestraffningarna kan bestå av allt från känslomässig utpressning till hot om våld, fysiskt våld, tvångsäktenskap, uppmaningar till självmord samt mord. Även könsstympning är en form av våld.

Det är ofta tjejer som drabbas av förtrycket och våldet. Ofta ökar begränsningarna för tjejen vid puberteten då det anses viktigare att kontrollera hennes sexualitet. Även hbtq-personer (homo- och bisexuella samt queer- och transpersoner) utsätts ofta då deras sexuella läggning eller könsidentitet anses bryta mot familjens normer. Killar kan ha roll som både offer och förövare. De kan tvingas kontrollera systrar eller kusiner och hamnar ofta i ett dilemma mellan familjens krav och systerns eller kusinens önskan om ett större livsutrymme.

Såväl kvinnor som män i familjen/släkten kan delta i förtryck och begränsningar för att upprätthålla dessa normer samt i bestraffningar då den unga flickan/kvinnan anses ha vanhedrat familjen. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett brott mot mänskliga rättigheter, ingen ska behöva vara med om förtryck och våld!

Utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck?

Du har rätt att välja själv hur du ska leva ditt liv. Ingen annan kan bestämma vem du ska älska eller vem du ska ha sex med. Du har rätt att inte bli kränkt och att tycka, tänka, se ut och känna som du själv vill. Du har rätt att skyddas från alla former av hot, förtryck och våld!

Det finns hjälp att få:

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan på olika sätt hjälpa dig att hitta lösningar på din situation och att leva ett liv fritt från förtryck och våld. Du kan till exempel få hjälp att bryta med de som utövar våldet mot dig och komma till ett skyddat boende. Du kan också få råd och samtalsstöd eller hjälp att ansöka om ekonomiskt stöd samt hjälp med kontakt med andra myndigheter och organisationer som t ex polis och tjej/kvinnojour.

Ring receptionen: 0220-390 40 och be att få bli kopplad till samordnare mot våld i nära relationer eller socialsekreterare som hjälper dig vidare.

På kvällar, nätter och helger kan du få hjälp av socialjouren, telefon 021- 39 20 66

Polisen

Om det är nödsituation, ring SOS Alarm: 112

Om du till exempel vill göra en polisanmälan och det inte är en akut situation, ring istället: 114 14

Eller kontakta en frivilligorganisation:

Tjejjouren Ronja

Tjejjouren Ronja i Västerås erbjuder råd och stödsamtal till unga tjejer som utsatts för våld i nära relation. 021-12 70 10
tjejjouren-ronja@kvinnohuset-vasteras.org

IKKR/Arosdöttrarna tjej- och kvinnobeskydd

IKKR i Västerås driver både tjej- och kvinnojour främst riktade mot tjejer och kvinnor med utländsk bakgrund. Arbetar också genom ett internationellt nätverk med att hjälpa tjejer eller kvinnor som förts utomlands för att till exempel giftas bort mot sin vilja.0704-73 33 75

Kvinnofridslinjen

Både utsatta och anhöriga kan ringa anonymt för rådgivning. Det går att ringa dygnet runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

020-50 50 50

Rädda Barnen

Erbjuder stöd via chatt och mejl, du kan vara anonym. De som svarar i chatten arbetar ideellt hos Rädda Barnen. Du kan prata med oss om hedersrelaterat förtryck, våld, begränsningar, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap och könsstympning. De finns för att stödja dig som behöver prata med någon om det som är svårt. De har kunskap och erfarenhet av att prata om svåra saker Mer information om öppettider hittare du nedan.
Rädda barnen chatt

När du mejlar på stodchatt@rb.sekan du även boka tid för chattsamtal dagtid. Givetvis kan du vara anonym och alla mejl raderas så fort de är besvarade.

Linnamottagningen

Jourtelefon alla dagar klockan 9-22

020-40 70 40

Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen. Linnamottagningen

TRIS

TRIS Jourtelefon vardagar klockan 9-17

0774-406 600 Du kan vara anonym.

Kruton

Jourtelefon alla dagar dygnet runt

08-508 44 558 Samtalet är kostnadsfritt och du kan vara anonym.

Somaya

Tjej/kvinnojour. Jourtelefon vardagar klockan 09-16

020-81 82 83 Somaya

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samordnare mot våld i nära relationer

Amanda Gryningsflod

amanda.gryningsflod@surahammar.se

0220-390 75

Köpmangatan 15

Centrum mot våld - för dig som är utsatt

Centrum mot våld - för dig som har hotat/skadat en närstående