Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar, och det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar om att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara, om barnets rätt till försörjning och arv.

Faderskapsbekräftelse

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta, ska faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse. Det är först sedan faderskapsbekräftelsen är undertecknad och godkänd av socialnämnden som barnets juridiska rättigheter såsom arvsrätt, rätt till faderns efternamn, m.m. kan tillvaratas. När faderskapsbekräftelsen undertecknats kan föräldrarna även anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Kommunen får information från Skatteverket, när en kvinna som inte är gift, har fött barn. Kommunen kontaktar föräldrarna för att fastställa faderskapet/föräldraskap. Kommunen har enligt lag ansvar för att fastställa faderskap/föräldraskap.

Familjerättssekreterare

Mer information om faderskap och föräldraskap kontakta

Familjerättssekreterare
Jahantach Iklymova
0220-390 46jahantach.iklymova@surahammar.se
Besöksadress:
Köpmangatan 15, 735 31 Surahammar

Telefontider
Måndag-torsdag kl. 08.00 - 09.30

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: