Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Hemtjänst

Målet för äldreomsorgen är att äldre skall kunna bo kvar i sin invanda miljö och där få den hjälp som behövs för det dagliga livet. Arbetet i äldreomsorgen skall kännetecknas av gott bemötande, förtroende, trygghet och delaktighet. Varje brukare har en egen kontaktman.

Hemtjänst

Hemtjänsten utför både insatser för personlig omsorg och serviceinsatser. Personlig omsorg kan innebära bland annat hjälp med hygien, på- och avklädning och toalettbesök. Serviceinsatser kan exempelvis vara hjälp med inköp, post- och apoteksärenden, enklare matlagning, städning, och veckotvätt. Du kan också få rent tryggghetsskapande insatser som tillsyn och trygghetslarm.

Hemtjänst utgår alltid ifrån vilka behov du har, vilket innebär att det inte går att önska specifika insatser utan de utformas utifrån biståndshandläggarens bedömning.

Hur ansöker jag?

Du får mer information och ansöker om hemtjänst hos våra biståndshandläggare

Kostnad

Kommunen tar ut avgift för beslutade insatser. Dessa avgifter beräknas individuellt utifrån en fastställd maxtaxa. Maxtaxan är den lagstadgade högsta avgift kommunen får ta ut.

Kontaktinformation till våra områdeschefer inom hemtjänsten:

Ann Eriksson Tfn 0220-393 98 Ramnäs- Virsbo

Helena Karlsson Tfn 0220-392 24 Surahammar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anette Hansson

BISTÅNDSHANDLÄGGARE SURAHAMMAR

Köpmangatan 1

Telefontid månd - fred 08.00 - 09.30

Carina Nilsson

BISTÅNDSHANDLÄGGARE SURAHAMMAR

Köpmangatan 1

Telefontid månd - fred 08.00 - 09.30

Gunilla Konpan-Palm

BISTÅNDSHANDLÄGGARE RAMNÄS OCH VIRSBO

Köpmangatan 1

Telefontid månd - fred 08.00 - 09.30

Hemtjänst Ramnäs och Virsbo

ANN ERIKSSON OMRÅDESCHEF

Hemtjänst Surahammar

HELENA KARLSSON OMRÅDESCHEF