Boenden

I Surahammars kommun finns fyra särskilda boenden med lite olika inriktningar. Flera boenden erbjuder speciella platser för dig med demenssjukdom. Det finns också korttidsboende och växelvård.

Dynabacken

Dynabacken är ett servicehus som ligger centralt i Virsbo. Husen är byggda i radhuslängor. Storleken på lägenheterna varierar mellan 2 och 3 rum och kök med tillhörande förråd.

Vår målsättning

Varje boende ska i en trygg och säker miljö få sina individuella vård-och omsorgsbehov tillgodosedda.

Kontaktmannaskap

Varje boende har en egen kontaktperson som svarar för praktiska frågor, anhörigkontakter och hjälper till med att hitta lämpliga aktiviteter.

Aktiviteter

På Dynabacken finns en hobbylokal som erbjuder bland annat bingo, gymnastik eller någon form av individuell aktivitet/stimulering. Underhållning anordnas även då och då.

Sjukvård och rehabilitering

Varje boende har en områdesansvarig sjuksköterska samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå och den boendes familjeläkare ansvarar för läkarinsatserna.

Ansöker gör du hos

biståndshandläggare

Du kan även hitta ansökningsblanketten här Pdf, 241 kB.

För mer information kontakta

Områdeschef
Ann Eriksson0220-393 98ann.eriksson@surahammar.se

Dynavägen, 737 61 Virsbo

Städet

Städet är ett servicehus som ligger centralt i Ramnäs. Storleken på lägenheterna varierar mellan 1 och 2 rum och kök med tillhörande källarförråd.

Vissa lägenheter är så kallade kategorilägenheter och dessa lägenheter kräver inte ett beslut på särskilt boende från biståndshandläggare. Intresseanmälan sker via områdeschefen.

Vår målsättning

Varje boende ska i en trygg och säker miljö få sina individuella vård- och omsorgsbehov tillgodosedda.

Kontaksmannaskap

Varje boende har en egen kontakman som svarar för praktiska frågor, anhörigkontakter och hjälper till med att hitta lämpliga aktiviteter.

Aktiviteter

På Städet finns en hobbylokal som erbjuder bland annat bingo, gymnastik samt någon form av individuell aktivitet/stimulering. Underhållning anordnas då och då

Sjukvård och rehabilitering

Varje boende har en områdesansvarig sjuksköterska samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå och den boendes familjeläkare ansvarar för läkarinsatserna.

Gäller ej boende i kategorilägenheter.

Ansöker gör du hos

biståndshandläggare

Du kan även hitta ansökningsblanketten här Pdf, 241 kB.

För mer information kontakta

Områdeschef
Ann Eriksson0220-393 98ann.eriksson@surahammar.se

Åshammarvägen 7, 735 60 Ramnäs

Österängen

Servicehus

Österängen är ett servicehus som ligger i Surahammars tätort. Servicehuset är ett enplanshus och består av lägenheter med 1-2 rum och kök/pentry.

Vår målsättning

Varje boende ska i en trygg och säker miljö få sina individuella vård- och omsorgsbehov tillgodosedda.

Kontaktmannaskap

Varje boende har en egen kontaktman som svarar för de praktiska frågor, anhörigkontakter och hjälper till med att hitta lämpliga aktiviteter.

Aktiviteter

På Österängen finns en hobbylokal som erbjuder bland annat bingo, gymnastik eller någon form av individuell aktivitet/stimulering. Även underhållning anordnas.

Sjukvård och rehabilitering

Varje boende har en områdesansvarig sjuksköterska samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå och den boendes familjeläkare ansvarar för läkarinsatser.

Ansöker gör du hos

biståndshandläggare

Du kan också hitta ansökningsblankettenhär Pdf, 241 kB.

För mer information kontakta

Områdeschef
Johanna Elmerfors
0220-391 20johanna.elmerfors@surahammar.se

Källbogården

Källbogården inrymmer demens- och vårdboende Solbacken, Källbobacken, Björkbacken, Lilla Källbo samt Stora Källbo, korttidsplatser samt Knuten som är en verksamhet för dagvård av personer med demenssjukdom. Källbogården inrymmer även Blomsterängen som är en demensavdelning och ligger i en av flyglarna på Österängens servicehus.

Vår målsättning

Varje boende ska i en trygg och säker miljö få sina individuella vård- och omsorgsbehov tillgodosedda.

Kontaktmannaskap

Varje boende har en egen kontaktman som svarar för praktiska frågor, anhörigkontakter och hjälper till med att hitta lämpliga aktiviteter.

Aktiviteter

Gemensamma aktiviteter för alla brukare sker kontinuerligt på Källbogården. I tillägg har alla avdelningar någon form av aktivitet dagligen såsom, bingo, gymnastik och någon form av individuell aktivitet/stimulering.

Sjukvård och rehabiltering

Varje boende har en områdesansvarig sjuksköterska samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå och arbetet kring brukarens välmående är teambaserat. Familjeläkare finns knuten till varje avdelning.

Korttidsplats är ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen i form av tillfällig vistelse.

Ansöker gör du hos

biståndshandläggare

Du kan även hitta ansökningsblanketten här Pdf, 241 kB.

För mer information kontakta

Områdeschef
Therese Karlsson
0220-393 94therese.karlsson@surahammar.se
ansvarig chef demensboenden Solbacken, Källbobacken, Björkbacken, Blomsterängen samt Knuten

Besöksadress
Hjulmakarvägen 35, 735 33 Surahammar


Områdeschef
Barbara Laaksonen
0220-393 13barbara.laaksonen@surahammar.seansvarig chef vårdboenden Lilla och Stora Källbo

Besöksadress
Hjulmakarvägen 35, 735 33 Surahammar

Korttidsboende och växelvård

Vi har även korttidsboenden för dig som tillfälligt behöver extra stöd - till exempel efter en sjukhusvistelse eller vid akut förändrad situation i hemmet då hemtjänst inte bedöms vara tillräckliga samt vid vård i livets slutskede..

Växelvård är också en form av korttidsvistelse under återkommande perioder, ofta för att avlasta en anhörig som är delaktig i vården.

Plats i korttidsboende eller växelvård får du efter en behovsprövning av biståndshandläggare.

Avlastning kan beviljas i de fall en närstående som normalt vårdar sin anhörig skall resa bort.

Hur ansöker jag?

Du får mer information och ansöker hos våra biståndshandläggare

Du kan även hitta ansökningsblanketten här Pdf, 241 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anette Hansson

BISTÅNDSHANDLÄGGARE SURAHAMMAR

Köpmangatan 1

Telefontid månd - fred 08.00 - 09.30

Carina Nilsson

BISTÅNDSHANDLÄGGARE SURAHAMMAR

Köpmangatan 1

Telefontid månd - fred 08.00 - 09.30

Gunilla Konpan-Palm

BISTÅNDSHANDLÄGGARE RAMNÄS OCH VIRSBO

Köpmangatan 1

Telefontid månd - fred 08.00 - 09.30