Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

DU ÄR HÄR

Familjebehandling

Tycker du att det är svårt att sätta gränser och regler för ditt barn? Är du orolig för en tonåring eller är det mycket konflikter hemma? Vi hjälper familjer med barn och unga i åldern 0-18 år med dessa funderingar. Vi arbetar för en varaktig och positiv förändring av den sociala livssituationen för familjer.

Familjebehandlingens verksamhet tillhör socialtjänsten i Surahammars kommun. I första hand vänder sig verksamheten till familjer med barn i åldern 0-18 år. Här kan föräldrar få hjälp och stöd utifrån de behov som finns i familjen.

Tillsammans med dig och din familj pratar vi om vad ni vill ändra i er situation. Vilket stöd vi kan erbjuda beror på vad du och din familj vill förändra. Tillsammans gör vi en planering för hur vi ska arbeta för att nå förändring. Vi sätter alltid barnets bästa i fokus och ser familjens nätverk som en viktig resurs och samarbetar vid behov med till exempel förskola, skola eller barnavårdscentral. Ibland kan det bara vara skönt att få prata av sig, om sina vardagsbekymmer kring barnen.

Oftast sitter du som förälder på de bästa lösningarna själv, men kan behöva stöd i att komma vidare. Målsättningen med arbetet är att du som förälder, ska hitta dina egna resurser och få en bättre kontakt med ditt barn/ungdom.

Vi har möjlighet att erbjuda upp till fem fria samtal utan uppdrag från socialsekreterare.

 • Vi har tystnadsplikt
 • All hjälp hos oss är kostnadsfri
 • Vi erbjuder föräldrautbildningar/föräldraträffar för åldrarna 3-12 och 12-18
 • Vi erbjuder samtal för barn som bevittnat våld

Som familjebehandlare kan vi även arbeta på uppdrag från socialsekreterare utifrån dina behov. Om du har funderingar kring verksamheten kan du vända dig till:

Familjebehandlare:

Evelyn Jacobsson 0220-390 38

Ingela Beijer Asp 0220-390 39

Tillsammans arbetar vi med

 • att se nya möjligheter
 • kommunikation och konflikthantering
 • att skapa fungerande familjerelationer
 • att skapa struktur och rutiner i familjens vardag
 • att uppmuntra, berömma och gränssätta ditt barn
 • att fokusera på det positiva

Detta gör vi genom

 • att samarbeta med dig och din familj, samt ert nätverk
 • att arbete för en positiv förändring i er egen hemmiljö
 • att fokusera på det som fungerar
 • att hjälpa dig och din familj hitta rätt verktyg för en förändring
 • att tillsammans med dig och din familj arbeta mot tydliga mål

ABC (alla barn i centrum) 3-12 år

VÄRDEFULLA TIMMAR ABC är gruppträffar för alla föräldrar till barn 3 - 12 år. Syftet med träffarna är att stärka relationen mellan barn och föräldrar och föräldrar ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Materialet är manualbaserat utifrån olika teman. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

Vi som arbetar har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte kan prata om dig och din situation med någon annan om du inte har lämnat ditt samtycke. Vi har anmälningsskyldighet, det betyder att vi enligt lag måste rapportera till socialtjänstens myndighetshanläggare om vi misstänker att barn far illa.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Familjebehandlare

Evelyn Jakobsson

0220-390 38

Ingela Beijer Asp

0220-390 39