Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Information om corona

Det sprids mycket information om det nya Corona-viruset, covid-19, just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Äldreomsorg, avgifter och äldreomsorg på finska

Välkommen till äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Surahammars kommun erbjuder vård, omsorg och rehabilitering för äldre och funktionshindrade. Målet för äldreomsorgen är att de som önskar skall kunna bo kvar hemma och där få den hjälp och service som krävs för det dagliga livet. Det finns en hemtjänstgrupp samt serviceboenden i samtliga tätorter (Virsbo, Ramnäs och Surahammar). Boende för personer med stor vårdtyngd och demensboende finns i Surahammars tätort.

Avgifter

Du som beviljats insatser betalar en avgift för den service och omsorg du får. Detsamma gäller trygghetslarm och kommunal hemsjukvård.

Kommunen måste enligt lag försäkra sig om att du har ekonomiskt utrymme för att betala innan man tar ut avgift för respektive insats.

Vad du har beviljats framgår av det beslutsmeddelande du fått av din biståndshandläggare.

Flera av de belopp som används för att beräkna avgifter inom vård och omsorg är enligt socialtjänstlagen (2001:453) knutna till prisbasbeloppet. Socialstyrelsen redovisar varje år de belopp som kommunen använder för att beräkna de avgifter som är knutna till prisbasbeloppet.

I dokumentet hittar du mer information om avgifter:
Avgifter, vård och omsorg

Avgiftshandläggare

Kim Andersson
Telefon: 0220-393 30
E-post: kim.andersson@surahammar.se

Äldreomsorg på finska

I januari 2010 trädde en ny lag i kraft, lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den syftar till att värna om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om förvaltningsområde för finska. I en kommun som är ett finskt förvaltningsområde har finskspråkiga vissa lagstadgade språkliga rättigheter.

Surahammars kommun ingår i det finska förvaltningsområdet vilket betyder att kommunen är skyldig att erbjuda äldreomsorg helt eller delvis på finska om någon så önskar.

I Surahammars kommun finns finsktalande personal inom äldreomsorgen.

Om du har frågor om äldreomsorg på finska kan du kontakta:
Virpi Sieppi tfn 0220-392 96

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: