Earth hour

Earth hour

Lördag den 27 mars klockan 20.30 startar årets Earth hour, världens största miljömanifestation. Släck under en timme och ta ställning för planeten!

På relativt kort tid har klimatfrågan gått från relativt okänd till något som alla är väl medvetna om. Men hur kan du själv bidra? För att få en hållbar framtid behöver klimatutsläppen hejdas och den snabba minskningen av biologisk mångfald stoppas. Börja med att fundera över din livsstil och vad du kan göra. Kanske kan du starta en ny god vana?

Mer info hittar du på:

WWFs hemsida