Covid-19

Samtliga verksamheter och anläggningar håller öppet, men vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer.

Ovaccinerade personer har ett särskilt ansvar att hålla avstånd och undvika folksamlingar.

Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19

Uppdaterad 2022-01-14

För att begränsa spridningen av covid-19 tar Folkhälsomyndigheten beslut om åtgärder.
Här beskrivs de senaste besluten kortfattat för individer och verksamheter.

Åtgärder som träder i kraft 23 december

 • Alla som kan bör jobba hemifrån
 • Alla bör undvika miljöer med trängsel
 • 10 kvadratmeter per person i mässor, handelsplatser samt platser för kultur- och fritidsverksamheter gäller
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas inom vuxenutbildning, men närundervisning är fortsatt huvudregeln
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om fler än 20 personer närvarar, oavsett vaccinationsbevis
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskap samt ett maxantal på 500 gäster
 • Vid tillställningar med fler än 500 deltagare krävs vaccinationsbevis samt en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Åtgärder som träder i kraft 24 december 2021

 • Platsbokning blir obligatoriskt för vissa tåg och bussar
 • Maxtak på 50 deltagare i lokaler och vid privata sammankomster
 • Krav på negativt PCR-test för inresa till Sverige.

Information om föreskrifter och allmänna råd för serveringsställen

Bygg- och miljönämnden i Surahammars kommun vill informera dig som verksamhetsutövare av ett serveringsställe i kommunen om vad som gäller från den 23 december 2021 avseende smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Exempel på serveringsställen är kaféer, restauranger och liknande.

Du som är ansvarig för ett serveringsställe är skyldig att förhindra smittspridningen genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare håller ett från smittskyddssynpunkt säkert av stånd till varandra.

Sedan den 8 december 2021 gäller allmänna råd för serveringsställen och från och med den 23 december 2021 gäller även särskilda föreskrifter (lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen).

Föreskrifterna innebär att du ska se till att:

  • servering inomhus sker till sittande besökare (besökarna får dock hämta mat och dryck vid disk, buffé och liknande om trängsel kan undvikas),
  • ett sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en (1) meter till andra sällskap åt alla håll,
  • vid konsert, idrottsevenemang och liknande som ordnas inomhus på ditt serveringsställe ska besökarna sitta ner,
   informera dina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
  • erbjuda dina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
  • följa upp dina vidtagna smittskyddsåtgärder,
  • säkerställa att din personal får information om hygienåtgärder för att förhindra smitta, och
  • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

  I de allmänna råden uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som driver ett serveringsställe att skapa förutsättningar för att minska risken att trängsel uppstår i din verksamhet, till exempel genom att:

  • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
  • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
  • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och
  • använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

  Surahammars kommun har i uppdrag att kontrollera att du följer dessa krav, men du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om aktuella regler. Observera att redan tidigare beslutade lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen fortsatt gäller.

  För att se den fullständiga lag- och förordningstexten hänvisar vi till riksdagen.se.

  För att se fullständiga föreskrifter, allmänna råd och allmän information hänvisar vi till folkhalsomyndigheten.se.

  Regionens information om covid-19 hittar du på 1177.se.

  Frågor & kontakt gällande föreskrifter och allmänna råd för serveringsställen

  Har du frågor eller vill ha besök från oss på miljökontoret för att diskutera dina åtgärder är du välkommen att höra av dig till

  Miljöinspektör Ulrika Palmblad
  E-post: ulrika.palmblad@surahammar.se
  Telefon: 0220-390 89

  Rådande restriktioner

  Regeringen har en plan för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en succesivt minskad smittspridning.

  Den 29 september togs flertalet restriktioner bort i samhället. Vi uppmanar alla att följa utvecklingen och hålla sig uppdaterad på regeringen eller Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

  Lägesbild - Covid-19 i Västmanland

  Nya rekommendationer från 1 november om att stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion.

  Skilda rekommendationer för dessa båda grupper:

  • Barn i förskoleåldern samt alla fullvaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret
  • Alla vuxna, unga och barn från förskoleklass och äldre, som inte är fullvaccinerade

  Från och med 1 november
  nya rekommendationer till barn i förskoleåldern samt till alla fullvaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret

  Barn som inte börjat skolan samt alla fullvaccinerade och de som haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret bör

  • stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
  • de behöver som regel inte testa sig för covid-19.

  De som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter när de

  • varit feberfria ett dygn och
  • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

  I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

  Från och med första november
  nya rekommendationer till alla vuxna, unga och barn från förskoleklass och äldre, som inte är fullvaccinerade

  Alla från förskoleklass (från cirka 6 år) och äldre som inte är fullvaccinerade bör:

  • Stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
  • Testa sig för covid-19 så snart som möjligt

  Ovaccinerade som testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de:

  • varit feberfria ett dygn och
  • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom

  I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

  Nya rekommendationer från 1 november om testning

  Dessa personer rekommenderas testning

  • Alla barn från förskoleklass och äldre (från cirka 6 år), ungdomar och vuxna som inte är fullvaccinerade och har symtom kan vara tecken på covid-19.
  • Ovaccinerade personer rekommenderas även fortsatt testning efter resa till land utanför Norden, även om de inte har några symtom. De som har haft bekräftad covid-19 under det senaste halvåret samt barn under sex års ålder undantas.

  Nya rekommendationer från 1 november om testning

  Dessutom rekommenderas dessa grupper testning vid symtom även om de är fullvaccinerade:

  • Personer som bor på SÄBO eller har hemtjänst
  • Äldre omsorgstagare på LSS-boenden
  • Personer som behöver vård eller behandling för symtom på covid-19
  • Hälso- och sjukvårdspersonal
  • Omsorgspersonal på SÄBO/hemtjänst samt personal på LSS-boenden med
  • Personer som får symtom efter resa i land utanför Norden

  I smittspårningar är testningen mer omfattande, både av fullvaccinerade och av de som är ovaccinerade.

  Rekommenderas inte testning från 1 november

  Dessa grupper rekommenderas att stanna hemma om de får symtom men behöver från 1 november inte testa sig:

  • Barn, unga och vuxna som är fullvaccinerade eller har haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna och som inte ingår i någon av grupperna ovan.
  • Barn som inte börjat skolan (under cirka sex år)

  ISF Usam, 4 november 2021
  Smittskyddsläkare Jan Smedjegård

  Det nationella informationsnumret 113 13 för frågor om Coronaviruset upplever en hög belastning.

  Symtom

  Covid-19 kan ha flera olika symtom. Läs mer om dessa på 1177.se.

  Symtom på Covid-19 på 1177.se

  Provtagning för covid-19

  Om du är sjuk och har haft symtom i minst 24 timmar bör du göra egenprovtagning för att se om du har covid-19.

  Läs mer och boka provtagning på 1177

  Det här ska du göra om du har haft närkontakt med någon covidsmittad.


  På 1177 finns mer information om vad du behöver göra


  Länkar, information, hjälp och råd

  Krisinformation.se

  På sidan Krisinformation.se som drivs av Myndigheten för samhällskydd och beredskap finns samlad information från ansvariga myndigheter. Här hittar du till exempel reseinformation.

  Krisinformation.se

  Region Västmanland

  Information från Region Västmanland som ansvarar för sjukvården i Västmanlands län.

  Region Västmanland

  Läget i Västmanland, Region Västmanland

  Råd och stöd på Regions Västmanlands webb

  1177

  1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information inom hälsa och vård.

  1177.se

  Folkhälsomyndigheten
  Ring 113 13 med allmänna frågor

  Om du har allmänna frågor om coronaviruset som inte rör symtom eller är vårdrelaterade ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

  113 13 Sveriges nationella informationsnummer

  Skolverket

  Här hittar du samlad information om vad som gäller förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

  Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor - Skolverket

  Sidansvarig:

  Senast uppdaterad:

  Kontakt

  Surahammars kommun

  Postadress
  Box 203
  735 23 Surahammar