Schema över alla sammanträden 2022

Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige, Personalutskott och Tekniskt utskott


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

KSAU

24


14

25

16

2719


7


KS


7

28


9, 3015


3

21


KF


21


11

23

13


29


17


5

PU

24


14

25

16

2719


7


TU

17

28


4

16

20


29


24
Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAU), Kommunstyrelse (KS), Kommunfullmäktige (KF), Personalutskott (PU) och Tekniskt Utskott (TU).

När & var

Kommunstyrelsens arbetsutskott börjar kl. 10.00, Nadden, Kommunhuset
Kommunstyrelsens sammanträde börjar kl. 13.10, Nadden, Kommunhuset
Kommunfullmäktige börjar kl. 18.00, Sessionssalen, Kommunhuset
Tekniskt utskott börjar kl. 08.30, kommunalrådets rum i kommunhuset
Personalutskottets sammanträden börjar kl. 08.30, Nadden, Kommunhuset

Bygg & Miljö


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

BM

beredning

2411

3015

13

3

7


BM
Nämnd


7


25


13


29

26

17

22Bygg & Miljö (BM).

Bygg- & miljönämnd - När & var

Bygg- & Miljönämndens beredning börjar kl. 14.00, Nadden
Bygg- & Miljönämndens sammanträden börjar kl. 14.00, Nadden

Barn & Bildning


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

BoB

beredning

31


7

19


712

3

7


BoB
Nämnd


14

21


2

2026

18

21Barn & Bildning (BoB).

Barn- och bildningsnämnd - När & var

Barn- & bildningsnämndens beredning börjar kl. 10.00, Åmänningen, Kommunhuset
Barn- & bildningsnämndens sammanträden börjar kl.13.10, Nadden, Kommunhuset

Socialnämnden


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

SOC AU

11

8

8

12

3,31

7


2

13

11

1,29


SOC Nämnd

25

22

22

26

17

14


16

27

25

15

13

ÄU


15

15

19


720


8Socialnämd (SOC). Äldreutskott (ÄU)

Socialnämnd - När & var

Socialnämndens arbetsutskott börjar kl. 13.05, Nadden, Kommunhuset
Socialnämndens sammanträden börjar kl. 13.05, Nadden, Kommunhuset
Äldreutskottet börjar kl. 9.00, Nadden, Kommunhuset

Medbestämmandelagen


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

MBL §19

13,27

10,24

10,24

7,21

5,19

9


11,25

8,22

6,20

3,17

1,15

MBL §11

20

3,17

3,17,31

14,28

12

2,16


18

1,15,29

13,27

10,24

8,22


Medbestämmandelagen (MBL)
§19 - Rätt till information
§11 - Förhandlingsrätt

Medbestämmandelagen - När & var

MBL förhandlingar börjar kl. 14.30, Nadden, Kommunhuset

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Marie Andersson

NÄMNDSEKRETERARE

2022-års sammanträden som pdf

Ladda ner 2022-års sammanträden Pdf, 196 kB.

Länk till sammanträden 2021

Sammanträden 2021 Pdf, 79 kB.