Komunstyrelsens arbetsutskott (KSAu)

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som består av en mindre grupp av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Arbetsutskottet bereder (förbereder) och lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträden.
I vissa fall har kommunstyrelsen överlåtit beslutsrätten (delegerat) till kommunstyrelsens arbetsutskott, som då kan fatta egna beslut.

Ledamöter i KSAu

Johanna Olofsson (M) ordförande
Göten Sandin (S) vice ordförande
Lars-Göran Bärling (Kd) ledamot
Beatrice Granlund (S) ledamot
Kent Y Pettersson (Sd) ledamot


Personliga ersättare

Gunilla Hofferek (C)
Peter Håkansson (S)
Per Hallin (M)
Joakim Göransson (S)
Thony Eriksson (Sd)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Marie Andersson

NÄMNDSEKRETERARE