Komunstyrelsens arbetsutskott (KSAu)

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som består av en mindre grupp av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Arbetsutskottet bereder (förbereder) och lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträden.
I vissa fall har kommunstyrelsen överlåtit beslutsrätten (delegerat) till kommunstyrelsens arbetsutskott, som då kan fatta egna beslut.

Ledamöter i KSAu

Johanna Olofsson (M) ordförande
Kent Pettersson (Sd) vice ordförande
Erkki Visti (C) ledamot
Chris Marlowe (S) ledamot Christina Waster Jansson (S) ledamot


Personliga ersättare

Lucas Hed (M)
Thony Eriksson (Sd)
Gunilla Hofferek (C)
Joakim Göransson (S)
Peter Tuike (V)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Marie Andersson

NÄMNDSEKRETERARE