Att rösta

För att ha rösträtt i de allmänna valen i Sverige måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen den 11 september. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.

Vem har rösträtt?

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen, alltså den 12 augusti inför valet 2022. På Valmyndighetens webbplats finns information om vem som har rösträtt i de olika valen.

Rösta på valdagen den 11 september

Du får ditt röstkort hem i brevlådan senast den 24 augusti. Alla röstkort ska vara utdelade när förtidsröstningen börjar den 24 augusti. På röstkortet som du bör ta med till vallokalen, ser du vilken vallokal du ska gå till.

Vallokalerna är öppna kl. 08.00 – 20.00 under valdagen den 11 september.

Så här går det till

I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Saknas valsedeln för det parti du vill rösta på – skriv partinamnet på en blank valsedel. Lägg valsedeln i ett kuvert bakom de skärmar som finns uppställda i vallokalen. Om du personröstar sätter du ett kryss i rutan framför den kandidat som du helst vill ska bli vald för partiet.

Ta med legitimation

För att rösta i vallokal den 11 september behöver du ta med legitimation. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den som intygar måste då kunna legitimera sig.

Läs mer om att rösta på valdagen den 11 september 2022

Förtidsrösta 24 augusti till och med 11 september

Från och med 24 augusti till 11 september 2022 kan du förtidsrösta. Du kan rösta i någon av de lokaler som finns för förtidsröstning, var som helst i hela landet.

Kom ihåg att ta med dig giltig id-handling och ditt röstkort till förtidsröstningslokalen. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

Saknar du ditt röstkort kan du beställa ett nytt röstkort, ett så kallat dubblettröstkort.

Vad som gäller om du saknar röstkort

Förtidsröstningslokaler och öppettider

Läs mer om att förtidsrösta

Hjälp med att rösta

Det finns hjälp att få för att du ska kunna rösta, om du till exempel inte själv kan ta dig till ett röstmottagningsställe på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder.

Hjälp med att göra i ordning din röst

Du som inte själv kan göra i ordning din röst, till exempel stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan be en röst­mottagare om hjälp att följa med dig bakom skärmen. Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Du kan också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta.

Rösta med bud

Om du inte kan ta dig till lokalen för förtidsröstning eller vallokalen på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder kan du rösta med bud. Det innebär att någon annan än du själv transporterar din röst till lokalen för förtidsröstning eller vallokalen.

Den som är bud måste vara minst 18 år och måste kunna visa upp en giltig id-handling. Följande personer kan vara bud:

  • din anhörig (make/maka/sambo, barn, barnbarn, förälder och syskon eller makes/makas/sambos barn, barnbarn förälder och syskon)
  • din vårdare eller någon som brukar hjälpa dig med personliga ärenden
  • anställda på ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt
  • en lantbrevbärare kan vara bud om du bor utmed en lantbrevbärarlinje.

Ett vittne behöver även närvara när du gör i ordning din budröst. Alla som är över 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet.

Beställ särskilt material för att budrösta

För att rösta med bud behövs särskilt material. Under valperioden kan materialet beställas från Valmyndigheten eller hämtas från en länsstyrelse eller kommun. Mer information om hur du beställer budröstningsmaterial kommer publiceras på denna sida i god tid innan förtidsröstningen börjar.

Så här budröstar du:

  1. Gör i ordning rösten i avskildhet. Lägg en valsedel i ett valkuvert för varje val och stäng kuverten.
  2. Lägg valkuverten i ytterkuvertet för budröstning, inför vittnet och budet. Klistra igen och fyll i dina personuppgifter på ytterkuvertet.
  3. Vittnet och budet intygar att röstningen gått rätt till genom att skriva under och fylla i sina personuppgifter på ytterkuvertet.
  4. Budet lämnar in rösten. Budet lämnar budrösten i din vallokal på valdagen eller i en lokal för förtidsröstning. Budet ska kunna visa en id-handling när budrösten lämnas in. Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas in.

Informationsblad "Att rösta med bud" (PDF)

Rösta med ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

För tidsbokning kontakta:

Ann Hellberg 0220-390 14

Viveka Persson 0220-391 16

Kommunens växel 0220-390 00

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller förtidsrösta på ambassad och konsulat. Läs mer om att rösta från utlandet på val.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar