Att införa skärpt policy för erbjudande av modersmålsundervisning