Företagare och covid-19

Tidigare fastställda åtgärder

Med anledning av det allvarliga läget som just nu råder till följd av coronaviruset vill vi givetvis stötta vårt lokala näringsliv så mycket vi bara kan. I våras fattade vi därför viktiga åtgärder för att underlätta för våra företagare.
Efter kontakt med företagare vill vi därför vara flexibla med våra arbetsuppgifter och uppdrag. Vi ser att vi skulle kunna göra åtgärder för att stärka våra företags likviditet, såväl som för att kunna frigöra tid hos våra lokala entreprenörer.
Vi vill passa på att uppmuntra företag att gärna ta kontakt med oss om varsel och uppsägningar blir aktuellt, samt att ansöka om anstånd att betala skatter hos skatteverket. Åtgärderna pågick mellan våren och hösten 2020, men håller på att revideras för att även bli aktuella just nu.

Åtgärder för att stärka företags likviditet

  • Vi skjuter på tillsynsavgifterna gällande alkohol- och serveringstillstånd.
  • Vår Bygg- och miljöenhet kommer enbart att genomföra de nödvändiga tillsynsärendena med utgångspunkt i liv- och hälsoaspekter.
  • Vid dialog ser vi möjlighet att kunna ge anstånd/förlänga betalningstider på avgifter inom exempelvis tillstånd och tillsyn etc. samt pausa ärenden.
  • Vid dialog ser vi möjlighet att kunna dra ner betalningstider till leverantörer, samt kommer fortsätta att handla med våra upphandlade lokala aktörer i största möjliga mån.
  • Vi vill ha en generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor etc, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.

Åtgärder för att frigöra tid hos företag

  • Vid dialog ser vi möjlighet att kunna förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
  • Med undantag av tillsyn som krävs för att säkerställa liv och hälsa kommer vi göra en individuell prövning utifrån inkommen förfrågan av er på att ställa in/skjuta på tillsyn samt ge anstånd med svar på förelägganden om så önskas.
  • Vid dialog ser vi möjlighet att prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Vi tar gärna upp en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden (Vill företaget pausa eller avbryta mm.?)

En väg in
Ser du att ditt företag behöver få stöttning med något av exempelvis ovanstående? Kontakta då vår näringslivsstrateg genom att ringa eller skicka ett mejl.
Våra kommunala bolag kommer även dem att ha en flexibel inställning för att kunna ge stöd efter personlig kontakt. Beslutet är inte generellt utan en individuell prövning kommer göras av berörd tjänsteperson.

Till sist vill vi uppmuntra den friske företagaren, kommuninvånaren, och medborgaren att handla av våra lokala företagare! Hjälp våra företagare nu när de behöver de som mest.

Västmanlands Företagssupport
Den 31/3 2020 lanserades det i länet en Företagssupport för samtliga företag och företagare i länet. Det är Region Västmanland som tillsammans med samarbetspartners tagit fram supporten, och den bygger på att du som företagare lämnar dina kontaktuppgifter, och blir efter det uppringd.

Du kommer direkt till formuläret och Företagssupporten genom att klicka här.

Ändringar i lagar och regler som påverkar dig som företagare
Läs om de stöd som finns på nationell nivå för företagare på sidan verksamt.se.

På sidan finns även information samlad om det stöd som finns för företagare i Västmanland.

verksamt.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Näringslivs­utvecklare