Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i länet. Skärpta lokala restriktioner förlängs därmed till och med 16 maj. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Fördjupade översiktsplaner (FÖP)

En fördjupad översiktsplan är en fördjupning av en speciell sakfråga eller för ett begränsat område. Planen är ett tillägg till kommunens översiktsplan, som en del av kommunen eller över en tätort.

Vad gäller för en fördjupad översiktsplan?

Liksom översiktsplanen (ÖP) är en fördjupad översiktsplan (FÖP) vägledande när kommunen tar fram detaljplaner och områdesbestämmelser samt när kommunen prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Den ska belysa allmänna intressen och visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen i området framöver. Den är också ett stöd när kommunen eller andra myndigheter tar beslut om mark- och vattenanvändning. En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande.

Där det finns en fördjupad översiktsplan så ersätter denna de ställningstaganden som har gjorts i ÖP.

De områden vi har gjort fördjupade översiktsplaner för är:

Virsbo tätort

Fördjupad översiktsplan för Virsbo, antagen av KF 2011-10-03 § 62

Plankarta Virsbo

Planbeskrivning

Miljökonsekevensbeskrivning (MKB)

Ramnäs tätort

Fördjupad översiktsplan för Ramnäs, antagen av KF 2006-04-24 § 36

Plankarta Ramnäs

Centrumkarta

Kartbilagor

Planbeskrivning

Surahammars tätort

Fördjupad översiktsplan för Surahammar, antagen av KF 1998-03-23 § 20

Plankarta Surahammar

Planbeskrivning

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Samhällsbyggnadenheten
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare