Tandläkarvillan/ vaktmästarbostaden Virsbo, Surahammars kommun

Syfte och huvuddrag

Avsikten är att sälja Tandläkarvillan, som ursprungligen uppfördes som vaktmästarbostad till Virsbo skola. Fastigheten med dess byggnad föreslås få användning Bostad, Kontor och Handel.

Detaljplaneförslaget berör delvis grannfastigheten Virsbo 2:321 men främst för att utfart till Sjöviksvägen regleras där, till förmån för Virsbo 2:320.

Avsikten är inte att förändra byggnaden eller miljön utan att möjliggöra fortsatt användning av och utveckling av huset och platsen.

Detaljplaneförslaget bedöm inte innebära betydande miljöpåverkan.

Tyck till mellan 21 oktober och 21 november 2022

Bygg- och miljönämnden, har fattat beslut om samråd för ny detaljplan.

Kommunstyrelsen i Surahammars kommun har beslutat att sälja fastigheten Virsbo 2:320, Tandläkarvillan. Fastigheten är idag detaljplanerad som skolfastighet och för att underlätta försäljning vill därför kommunen ändra detaljplaneregleringen.

Avsikten är att sälja Tandläkarvillan, som ursprungligen uppfördes som vaktmästarbostad till Virsbo skola. Fastigheten med dess byggnad föreslås få användning Bostad, Kontor och Handel.

Detaljplaneförslaget berör delvis grannfastigheten Virsbo 2:321 men främst för att utfart till Sjöviksvägen regleras där, till förmån för Virsbo 2:320.

Avsikten är inte att förändra byggnaden eller miljön utan att möjliggöra fortsatt användning av och utveckling av huset och platsen.

Detaljplaneförslaget bedöm inte innebära betydande miljöpåverkan.

Under samrådstiden mellan den 21 oktober till 21 november 2022 är du välkommen att lämna synpunkter på planförslaget.

Synpunkterna ska ha inkommit senast den 21 november 2022 via e-post till plan-bygg@surahammar.se eller till adress:
Surahammars kommun,
Samhällsbyggnadsenheten, Box 203,
735 23 Surahammar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Samhällsbyggnadenheten
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare