Ändring av ”Detaljplan för del av EKÄNGEN Surahammar 10:165 (Handelsträdgården) samt del av 9:666” Surahammars kommun.

Syfte och huvuddrag

Ändringens syfte är att justera bestämmelserna inom fastigheterna i planområdets centrala del, så att denna del av planområdet ges utvecklade möjligheter att bebygga berörda tomter med större huvudbyggnader och lovpliktiga komplementbyggnader. Därmed ges större flexibilitet i utformningen av bebyggelsen inom det aktuella ändringskvarteret och området kommer därmed att få en något högre exploateringsgrad. Antal tomter eller kvartersmarkens utbredning ändras ej.

I samband med ändringen av egenskapsbestämmelserna upprättas en ny plankarta med samma användningsgränser och användningsbestämmelser som gällande detaljplan för ökad tydlighet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Samhällsbyggnadenheten
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare