Pågående detaljplaner

Inom Surahammars kommun pågår flera större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i början av planprocessen, andra är nästan klara. Nedan ser du en karta och en lista över alla pågående detaljplaner.

Tryck på ikonerna i kartan för att se namnet på planen, och om det finns mer information ta dig vidare till att läsa mer om den detaljplan du är intresserad av.

Planer på samråd eller granskning

Vid samråd och granskning finns möjlighet att tycka till om detaljplanen.

Dessa detaljplaner kan du tycka till om just nu:

Planområde

Planskede

 


Planer under arbete

Nedan finns detaljplaner som är under arbete, i antagandeskede eller överklagade.

Pågående detaljplaner:

Planområde

Planskede

Bredmossens industriområde, SURAHAMMAR 9:722 m.fl.

Detaljplan för småindustriändamål. Äldre detaljplaner ses över för mer tillåtande av fler verksamheter, se över bygghöjd m.m. Syncronisera infrastruktur mellan planer.

Planarbete inför samråd

Småindustriområden vid Enbärsvägen SURAHAMMAR 9:722 m.fl.

Detaljplan för småindustriändamål. Detaljplan ses över för en mer bredd av verksamheter.

Planarbete inför samråd

Åhagen

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en avstyckning av de inom planområdet belägna fritidshustomterna. Tomterna arrenderas idag från kommunen. Ser över förutsättningar för
ytterligare bostadsbebyggelse inom markområdet.

Planarbete inför granskning

Handelsträdgården, Etapp II

Förändringar av del av området Handelsträdgården för att skapa mer rättvisa planförhållanden i området.


Överklagad

Färdiga detaljplaner

Här finns de detaljplaner som nyligen fått laga kraft.

DETALJPLAN

LAGA KRAFT

Industrivägen, SURAHAMMAR 10:466 m.fl.
Prickmark ses över för att möjliggöra en mer sammanhängande industriyta.

2021-03-17

Område vid norra Enbärsvägen
Prickmark ses över för att möjliggöra en mer sammanhängande industriyta.

2021-03-17

Gällande detaljplaner

Alla detaljplaner som gäller i Surahammars kommun finns åtkomliga på länken nedan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Samhällsbyggnadenheten
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare