Badvatten

campingbadet

Varje år provtar miljökontoret badvattnet vid Campingbadet, Brattheden, Seglingsberg, Virsbobadet och Lisjöbadet. Detta för att kontrollera att hygienkraven uppfylls. Provtagningen sker normalt tre gånger varje sommar.

Kvaliteten på badvattnet bedöms i tre steg;

1. Tjänligt
2. Tjänligt med anmärkning
3. Otjänligt.

I Surahammar är badvattnet överlag bra. Enbart något enstaka prov kan vara tjänligt med anmärkning och då troligtvis på grund av naturliga orsaker som kraftigt regn.

Havs- och Vattenmyndighetens webbsida kan du se hur kvalitén på badvattnet är i Surahammars kommun och vid övriga badplatser i Sverige.

 

Bassäng- och poolvatten

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Postadress

Surahammars kommun
Östergatan 90-92
735 33 Surahammar