Ventilationskontroll

Brister i inomhusklimatet kan anges som skäl till hälsoproblem.

Brister i inomhusklimatet har under senare år i ökad utsträckning angivits som skäl till hälsoproblem hos användare av byggnader. Ibland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om "sjuka hus".

En viktig åtgärd för att komma tillrätta med problemen är att förbättra ventilationen. Undersökningar visar att bristande skötsel och underhåll i många fall har försämrat funktionen i ventilationssystemen. Detta är i korthet bakgrunden till att riksdagen tagit beslut om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK).

Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägarens skyldighet att med vissa intervall se till att förordningen om OVK efterlevs. Sakkunnig kontrollant skall utföra kontrollen och protokollen lämnas in till Plan & Bygg. Plan & Bygg bevakar att förordningen om OVK efterlevs och registrerar inlämnade protokoll. Ett särskilt intyg över utförd kontroll utfärdas av besiktningsmannen. Intyget skall sättas upp på väl synlig plats i byggnaden.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plan- och Byggkontoret

Skicka e-post till vår gemensamma mejlbox

plan-bygg@surahammar.se

Boka en tid med våra handläggare

0220-390 00

Christian, byggnadsinspektör/ handläggare
Ann-Sofie, byggnadsinspektör/ handläggare
Kajsa, registrator

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar