Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Bygglovsbefriade åtgärder

Riksdagen har beslutat om nya bygglovsbefriade åtgärder från och med 2 juli 2014. Till skillnad från den gamla friggeboden behöver de flesta av dessa åtgärder anmälas till kommunen.

Beslut om nya bygglovsbefriande åtgärder

Riksdagen har beslutat om nya bygglovsbefriade åtgärder från och med 2 juli 2014. Till skillnad från den gamla friggeboden behöver de flesta av dessa åtgärder anmälas till kommunen. Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan du får påbörja byggandet. En avgift tillkommer för handläggning av ärendet.

De åtgärder som omfattas av lagändringen är:
1.) Uppförande av komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd - kräver anmälan och startbesked

2.) Uppförande av komplementbostadsbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd - kräver anmälan, kontrollplan och startbesked och i vissa fall slutbesked

3.) Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea - kräver anmälan och startbesked

4.) Uppförande av högst två takkupor - krävs anmälan från den 1 januari 2016

5.) Inredning av ytterligare en bostad - kräver anmälan, kontrollplan och startbesked och i vissa fall slutbesked

Prövning av byggnadsnämnden

Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande och en avgift kommer att tas ut för att handlägga anmälan. För åtgärderna 1-3 krävs att byggnaden/tillbyggnaden uppförs minst 4,5 m från fastighetsgräns. För mindre avstånd än 4,5 m krävs grannens medgivande (helst skriftligen för att undvika framtida missförstånd).

Den nya lagen om bygglovsbefriade åtgärder ska inte gälla för miljöer som anses värdefulla ur historisk, kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt samt områden som ligger inom riksintresse för totalförsvaret.

Läs mer detaljer om de nya reglerna på boverkets hemsida

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Byggkontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare