Byggkontoret

Välkommen till Byggkontoret

Byggkontoret lämnar råd och anvisningar gällande bygglovsansökan och bygganmälan till den som ska bygga nytt, bygga om samt komplettera eller förändra.

Det är bra om du tar kontakt med oss så tidigt i byggprocessen som möjligt.

Byggkontoret handlägger även ärenden om olika lov, tillstånd och besked, samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK), bostadsanpassning samt trafikfrågor.

Kontakta gärna oss på byggkontoret

0220-390 00

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Plan- och Byggkontoret

Skicka e-post till vår gemensamma mejlbox

plan-bygg@surahammar.se

Boka en tid med våra handläggare

0220-390 00

Christian, byggnadsinspektör/ handläggare
Ann-Sofie, byggnadsinspektör/ handläggare
Kajsa, registrator

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar