EKÄNGEN Surahammar 10:165 (Handelsträdgården) samt del av 9:666

Syfte och huvuddrag

Ändringens syfte är att justera bestämmelserna inom fastigheterna i planområdets centrala del, så att denna del av planområdet ges utvecklade möjligheter att bebygga berörda tomter med större huvudbyggnader och lovpliktiga komplementbyggnader. Därmed ges större flexibilitet i utformningen av bebyggelsen inom det aktuella ändringskvarteret och området kommer därmed att få en något högre exploateringsgrad. Antal tomter eller kvartersmarkens utbredning ändras ej.

I samband med ändringen av egenskapsbestämmelserna upprättas en ny plankarta med samma användningsgränser och användningsbestämmelser som gällande detaljplan för ökad tydlighet.

Laga kraft

Detaljplanen har antagits av:

  • Bygg- & Miljönämnden, 2022-04-25, § 26
  • Kommunstyrelsen, 2022-08-15, § 123
  • Kommufullmäktige, 2022-10-17, § 82

Detaljplanen fick laga kraft 23 februari 2023.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Bygg- och miljönämnden
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare