Vuxenutbildning

Surahammars kommun har avtal med Västerås stad som gäller all vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare (SFI)

Surahammars kommun har avtal med Västerås stad som gäller all vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare (SFI) och svenska som andra språk (SAS). Detta innebär att Surahammars invånare garanteras tillgång till hela Västerås utbud av utbildningar i såväl egen regi som hos upphandlade utbildare, samt att alla Surahammars invånare som har rätt till kommunal vuxenutbildning garanteras plats i vuxenutbildningen i Västerås.

Den sökande måste vara folkbokförd i Surahammars kommun för att ansökan ska bli behandlad. Ansökan till vuxenutbildning sker alltid via hemkommunen.

Avtalet hindrar inte att eleven kan studera i en annan kommun eller hos någon annan utförare. Om elev söker en utbildning i en annan kommun och samma utbildning erbjuds av hemkommunen har hemkommunen dock ingen skyldighet att svara för utbildningskostnaderna.

Ansvaret att köpa platser beslutas hos individ -och familjenämnden i Surahammar.

Vem är vuxenutbildning till för?

Den sökande är behörig att läsa inom kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli det år han eller hon fyller 20 år om det inte finns ett slutbetyg från gymnasiet. Har den sökande ett slutbetyg kan han eller hon vara under 20 år.

Den grundläggande vuxenutbildningen är till för de som saknar fullständig utbildning på grundskolenivå. Syftet med utbildningen är att ge kunskap som behövs i samhälls- och arbetslivet samt möjliggöra för vidare studier. De som gått skola i annat land och läst Svenska För Invandrare (SFI) har även möjlighet att läsa Svenska som andraspråk (SAS) på grundläggande nivå.

Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för de som behöver komplettera sin utbildning på gymnasienivå. Till exempel om den sökande saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera sin gymnasieutbildning för att få behörighet till framtida studier.

Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan och ger samma kompetens.

Svenska för invandrare (SFI) är till för vuxna som har ett annat modersmål än svenska och syftar till att ge grundläggande färdigheter i det svenska språket, samt ge grundläggande läs- och skrivfärdigheter för de som saknar sådana.

Ansökningsförfarande

Individ- och familjeomsorgen i Surahammar ansvarar för prioriteringar av utbildningar på socialnämndens uppdrag. Individ -och familjeomsorgen i Surahammar tar emot ansökningar och beslutar vilka utbildningar som beviljas.

Prioriteringar av sökande till kommunal vuxenutbildning

Socialnämnden har beslutat att kommunen skall betala interkommunal ersättning för sökande som:

  • Saknar fullständig grundskoleutbildning.
  • Saknar fullständig gymnasieutbildning
  • Behöver komplettera sin gymnasieutbildning för allmän eller särskild högskolebehörighet.
  • Har fullständig gymnasiebehörighet men som inte fått arbete inom sin inriktning och varit arbetssökande en längre tid.
  • Skall studera Svenska för invandrare (SFI) eller Svenska som andraspråk (SAS)
  • Har särskilda skäl att få genomgå vuxenutbildningen för att etablera sig på arbetsmarknaden.


Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Handläggare Sylvia Rauch

sylvia.rauch@surahammar.se

0220-390 40

IFO-chef Sara Alverås

sara.alveras@surahammar.se

0220-392 17

Besöksadress: Köpmangatan 15

Postadress: BOX 203, 735 23 Surahammar