Schoolsoft

En gemensam plattform för utbildning, lärande, dokumentation, kommunikation och administration i våra pedagogiska verksamheter.

SchoolSoft är ett modernt, webbaserat, system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever, barn och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt.

Detta innebär att du kontinuerligt kan följa din eller ditt barns utveckling och få tillgång till all information som berör dig, dygnet runt.

Du håller dig uppdaterad via internet – enkelt och bekvämt.

Välkommen till en öppnare skola!

 

Schoolsoft


Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Malin Palm

OMRÅDESASSISTENT

Nytorpsskolan, Starbäcksskolan,Tuppkärrsskolan och Ugglan

Sandra Bjälmén

OMRÅDESASSISTENT

Jennifer Ekman

OMRÅDESASSISTENT

Bäckhammarskolan och Virsboskolan