Virsboskolan är en årskurs Fsk-6 skola som är belägen i Virsbos tätort. I dagsläget har skolan 1 klass per årskurs.

På Virsboskolan arbetar vi med ämneslärarsystem och i arbetslag kring eleverna. Lärarbehörigheten är hög på skolan.

För att skapa en VI-känslan på skolan har vi gemensamma temadagar och traditioner.

Virsboskolans fritidsavdelning, Månstenen

Telefonnummer: 0223-394 14

INFORMATION

Surahammars skolor och förskolor använder Schoolsoft från 7/1-21 för elev, vårdnadshavare och personal.

Vi kommer fortsatt att logga in oss via:

https://sms.schoolsoft.se/surahammar

Från 7/1-21 kommer elever och personal att logga in sig i Schoolsoft med sitt AD-kontonamn(samma som till Office365)

och vårdnadshavare med Bank ID.(inget användarnamn behövs)

Hjälp med att logga in får:

*elev av Mentor på skolan
*personal av Områdesassistent

Frågor hänvisas till områdesassistent på skolan/förskolan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Lena Johnsson

REKTOR

Jägargatan 25
737 61 Virsbo

Jennifer Ekman

OMRÅDESASSISTENT