Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Grundsärskolan Ugglan

I Surahammars kommun finns den obligatoriska grundsärskolan på Tuppkärrskolan och kallas för Ugglan.
Inom grundsärskolan finns Grundsärskola och Träningskola årskurs 1-9 samt Fritidshem.

Särskolan är en skolform inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Den består av en obligatorisk särskola som är en motsvarighet till grundskolan, och en frivillig särskola som motsvarar gymnasieskola och vuxenutbildning. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolan.

Grundsärskolan är till för barn som på grund av intelletuell funktionsnedsättning inte kan nå målen i grundskolan. Den ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.
Det innebär att grundsärskolan har egna kursplaner och timplaner, och att varje elev som går där har sina egna undervisningsmål.

När frågan väcks om grundsärskola kan vara ett alternativ för ett barn, ska en utredning göras för att se om barnet har rätt till särskola. Det är fyra olika delar i utredningen:

  • Pedagogisk utredning
  • Psykologisk utredning
  • Social utredning
  • Medicinsk utredning

Om det visar sig att barnet har rätt till en plats i grundsärskolan, är det barnets vårdnadshavare som bestämmer om platsen ska utnyttjas eller inte.

Fritidshem
Grundsärskolansfritids vilar på samma lagar och grunder som fritids i grundskolan.

Telefonnummer till Grundsärskolan och Träningsskolan på Tuppkärrskolan
Grundsärskola Årskurs 1-9
Tfn 0220 - 391 44

Fritidshem

Tfn 0220-392 92

INFORMATION

Surahammars skolor och förskolor byter inloggningsförfarande till Schoolsoft från 7/1-21 för elev, vårdnadshavare och personal.

Vi kommer fortsatt att logga in oss via:

https://sms.schoolsoft.se/surahammar

Men från 7/1-21 kommer elever och personal att logga in sig i Schoolsoft med sitt AD-kontonamn(samma som till Office365)

och vårdnadshavare med Bank ID.(inget användarnamn behövs)

Hjälp med att logga in får:

*elev av Mentor på skolan

*personal av Områdesassistent

Frågor hänvisas till områdesassistent på skolan/förskolan.


Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Lena Johnsson

REKTOR

Skolgatan 34
735 36 Surahammar

Malin Palm

OMRÅDESASSISTENT

Mån-Tor 7-16

Fre 7-13