Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Nationella prov

Nationella prov i grundskolan görs i årskurserna 3, 6 och 9

Nationella prov i grundskolan

Nationella prov i grundskolan görs i årskurserna 3, 6 och 9. Proven är obligatoriska för skolan att använda och ska genomföras under våren.

Proven ska ge läraren stöd vid bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Resultatet från proven kan dessutom användas för planering för den fortsatta undervisningen.

Årskurs 3

I årskurs 3 ges ämnesprov i matematik och svenska/svenska som andraspråk.

Årskurs 6

I årskurs 6 ges proven i ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk, naturorienterande- och samhällsorienterande ämnen.

Årskurs 9

I årskurs 9 ges proven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk, naturorienterande- och samhällsorienterande ämnen.

Under nationella perioder beviljas ingen ledighet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: