Meddelande om granskningsutlåtande för detaljplan

Ändring för del av "Detaljplan för del Ekängen, Surahammar 10:165 samt del av Surahammar 9:666, Surahammars kommun, Västmanlands län

Rubricerad detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 20 maj 2022 till 3 juni 2022.

Efter granskningstiden har inga ändringar gjorts i planförslaget. Inkomna synpunkter och bemötande av dessa framgår av granskningsutlåtandet.

Granskningsutlåtandet finns att ta del av på Kommunhuset samt på kommunens webbplats: Pågående detaljplaner

Detaljplanen beräknas att antas av kommunfullmäktige den 29 augusti 2022.

Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt med kommunen via epost plan-bygg@surahammar.se

Samhällsbyggnadsenheten

Exp:

Berörda sakägare