Du läser här:

Ung och mår dåligt?

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt?  

Du som är förälder, barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger.

Här hittar du information om hjälp, stöd och vård som samhället erbjuder barn och ungdomar som mår dåligt. Du kan läsa om de olika resurser som finns, vart du kan vända dig och vilka orsaker som kan finnas till att barn och unga mår dåligt.

Surahammars kommun och landstinget Västmanland arbetar aktivt för att öka samarbetet och samordningen mellan olika aktörer för att barn och ungdomar som mår dåligt ska få rätt stöd.

Ett led i det arbetet är att kommunerna och landstinget  i Västmanland tillsammans har tagit fram information om hjälp, stöd och vård som kommunen och landstinget erbjuder barn och ungdomar som mår dåligt.

Viktiga telefonnummer

112 - i nödsituation1177 - Vårdguiden
116 111 - BRIS, barnens hjälptelefon0223-128 50, 070-275 19 28, Kvinnojouren Frida
077-150 50 50 Bris vuxentelefon020-50 50 50 - Kvinnofridslinjen
0220- 390 40 Socialkontorets växel, dagtid021-39 20 66 Socialjour kväll/natt
021 - 41 03 08 - Kriscentrum för män0771-900 800 Röda korset Jourhavande kompis
114 14 - Polisen0220-397 08 Ungdomsmottagningen, Surahammar
UMOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Sidan publicerad av: Bengt Eriksson
, 2015-06-16 10:15

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se