Du läser här:

Pengar & Bidrag

Kommunen kan bistå med råd och hjälp på olika sätt  i ekonomiska frågor. Du kan vända dig till Individ- och familjeomsorgen om du har behov av budget- och skuldrådgivning eller ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät och är till för enskilda och familjer med tillfälliga ekonomiska problem. Biståndsbehovet prövas individuellt utifrån den enskildes eller familjens livssituation. Här kan du läsa mer om vad ekonomiskt bistånd är, vad det ska täcka för kostnader och vad som krävs för att ha rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.

socialstyrelsenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida kan du göra en provberäkning för att se om du ligger över eller under nivå för försörjningsstöd.                                                            

Sidan publicerad av: Elin Bergerin
, 2016-11-09 09:20

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212.000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se