Du läser här:

Tillgänglighet

Surahammars bibliotek ligger i Folkets hus.

Närmaste parkering Parkering med handikapplats finns 200 m från biblioteket på Omvägen.

Ingång Entrén ligger i markplan och dörröppnare finns.

Handikapptoalett Handikapptoalett finns i entréplan.

Utställningar Alla utställningar är i markplan.

Anpassade medier
Daisy-talböcker på CD-rom
Möjlighet att själv ladda ner talböcker, kontakta biblioteket för information.  
Storstilsböcker
Lättlästa böcker
Bok och Daisy
Barnvideo på teckenspråk

Visningar För personlig guidning kontakta biblioteket telefon 0220 — 390 90

Virsbo bibliotek ligger på bottenplanet i Virsboskolan.

Närmaste parkering Vid entrén

Ingång Entrén ligger i markplan och dörröppnare finns.

Handikapptoalett Handikapptoalett finns i biblioteket

Utställningar Alla utställningar är i entreplan

Anpassade medier
Talböcker på CD-rom (Daisy)

Möjlighet att själv ladda ner talböcker, kontakta huvudbiblioteket för information
Storstilsböcker
Lättlästa böcker
Bok och Daisy
Barnvideo på teckenspråk

Visningar För personlig guidning kontakta biblioteket telefon 0223 — 394 30

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2018-10-08 15:36

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se