Du läser här:

Uppdatering kl. 21.00 (5/6 -18) angående skogsbranden i Rörbo i Sala kommun

Angående skogsbranden i Rörbo i Sala kommun

Skogsbranden vid Rörbo är ännu inte under kontroll, men läget är stabilt. Polisen har evakuerat boende i området. Flera nya bränder har uppstått norr om Sala och släckningsinsatser pågår med resurser från flera räddningstjänster. Länsstyrelsen har haft samverkansmöten med räddningstjänsten, polis, kommuner och andra viktiga aktörer under dagen och ett ytterligare möte sker 21.00.

Uppdaterad 21.00

Ett tiotal fastigheter har evakuerats i Ulvsbo norr om Sala och förnärvarande pågår evakuering på flera platser i brandens riktning. Bland annat Nilsbo och Nötbo. Uppsamlingsplats på Lärkan i Sala.

Omständigheterna i samband med branden i Broddbo har lett till att polisen har inlett förundersökning gällande grov mordbrand då det finns anledning att anta att branden kan vara anlagd.

Förundersökningen är just påbörjad och förnärvarande pågår initiala utredningsåtgärder.

Polisen är mycket angelägen att få in tips från allmänheten som kan ha gjort iakttagelser av personer och fordon i det aktuella området. Tips och iakttagelser mottages på telefon 114 14. Polisen uppmanar allmänheten i området att vara uppmärksamma och följa händelseutvecklingen.

Skogsbranden i Rörbo är fortfarande inte under kontroll, men läget är stabilt. Räddningstjänsten håller begränsningslinjerna och kommer under kvällen mer aktivt gå in och släcka i sektorerna.

Samtidigt har flera nya bränder norr om Sala upptäckts, en i närheten av Ulvsbo och en i riktning mot Saladamm. Ett tiotal hushåll har evakuerats från Ulvsbo.

Ytterligare släckningsresurser är på väg in från Gotland, Göteborg och Dalarna.

Tidigare uppdateringar

Arbetet med att släcka branden i Rörbo fortsätter under tisdagen. Natten mot tisdag har brandområdet krympt från cirka två gånger två kilometer till cirka 1,5 gånger 1,5 kilometer men branden är inte under kontroll och nya bränder har uppstått på andra platser öster om den första branden.

Klockan 16 på tisdagen finns 20-30 enheter på plats samt flera helikoptrar som arbetar med vattenbombning. På plats finns även en skogsbrandsenhet från MSB, cirka 60 personer från Hemvärnet, polis och frivilliga. Totalt deltar cirka 150 personer samt ett antal frivilliga i släckningsarbetet väster om Rörbo.

Under tisdagen var branden som mest intensiv i den nordöstra delen av brandområdet samt i området mellan norra och södra Röjsmossen. Släckningsarbetet, som leds och koordineras av Storstockholms Räddningscentral, har organiserats och delats upp i sektorer med egna skadeplatschefer där man arbetar med att begränsa och trycka tillbaka branden och därigenom krympa brandområdet. Under tisdagseftermiddagen har vattenbombningen med helikoptrar intensifierats för att skapa möjligheter att kunna arbeta med brandsläckning till fots. Den torra marken och vinden gör dock att det är svårt att uppskatta hur lång tid räddningsinsatsen kommer att ta och Storstockholms räddningscentral planerar och säkerställer resurser för en långvarig släckning.

Parallellt med släckningen av den första branden arbetar man med att skapa en tydlig bild av de nya bränder som uppstått i skogarna öster om Rörbo samt att bygga upp resurser för att hantera dem. Flera kommuners räddningstjänster deltar i det stora släckningssamarbetet. Arbetet pågår dygnet runt och är som mest intensivt under dygnets ljusa timmar då helikoptrar och räddningspersonal ser som bäst.

Människor som bor i området uppmanas att lyssna på rekommendationer från polis och myndigheter samt söka information via krisinformation.se och nödtelefonnumret 11313. Bedömningen av röken är att rök aldrig är nyttigt men att skogsbrandrök inte är lika giftig som till exempel rök från brinnande plast, som kan innehålla gifter. Mer information om brandröken finns nedan.

Polisen har kontroll på evakueringssituationen om det skulle bli aktuellt och de har varit i kontakt med de fåtal personer som finns kvar i närliggande byar. Trafikverket är på plats och har stödresurser åt Polisen om det skulle behövas

Länsstyrelsen har hållit ett samverkansmöte med kommuner, räddningstjänst, polis, försvarsmakten, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) med flera under förmiddagen och ytterligare möten är inplanerade under eftermiddagen.

Under natten avtog branden något tack vare den kyligare luften och ökad luftfuktighet, men branden är inte under kontroll och släckningsarbetet pågår. Den kraftiga vinden ökar risken för att branden sprider sig ytterligare.

På plats finns enheter från Storstockholms brandförsvar, Brandkåren Attunda, Sala, Uppsala, Västerås och Enköping som arbetar med släckning på marken. Vattenbombningen med helikoptrar återupptogs tidigt på tisdagsmorgonen. Bedömningen är att resurserna på plats är goda.

Arbetet med branden koordineras av Storstockholms räddningscentral. Det finns ingen prognos för hur lång tid släckningen kommer att pågå men räddningstjänsten planerar och bygger upp resurser för ett långsiktigt arbete. Det är mycket torrt i skog och mark just nu och många räddningstjänster runtom i Sverige arbetar med att släcka bränder. Eldningsförbud råder sedan 1 juni i hela Västmanlands län. De flesta län i Sverige har eldningsförbud.

Polisen har upprättat en uppsamlingsplats för de evakuerade.

För mer information:

113 13
Det nationellt informationsnumret dit du kan ringa för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser.

Polisen
https://polisen.se/aktuellt/handelser/2018/juni/4/04-juni-15.21-brand-sala/länk till annan webbplats

Sala kommun
https://www.sala.se/?page=message&type=alert&id=15195länk till annan webbplats

P4 Västmanland
https://sverigesradio.se/vastmanlandlänk till annan webbplats

Krisinformation.se
https://www.krisinformation.se/länk till annan webbplats

Om brandröken
https://www.1177.se/Vastmanland/Nyheter/Nyhetsbehallare/Vastmanland/Fragor-och-svar-med-anledning-av-skogsbranden-i-Vastmanland/

Skogsbrand: Tänk på detta om du har djur (Jordbruksverket)
http://www.jordbruksverket.se/4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/skogsbrand-taenk-paa-detta-om-du-har-djur-2530926länk till annan webbplats

Storstockholms brandförsvar
https://www.storstockholm.brand.se/nyheter/aktuellt/2018/juni/storstockholms-brandforsvar-stodjer-brandslackning-i-vastmanland/länk till annan webbplats

Karta över brandområdet, 20.00

Länk finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Noin kymmentkunta talousta on evakoitu Saalan kunnan pohjois puolellta ja tällä hetkellä evakuointi on käynissä useinmilla paikoilla tulipalon suunassa niin kuin Nilsbossa ja Nötbossa. Kasaantumispaikka on Lärkan Saalassa.

Olosuhteet Brödbo-palon tapahtumassa ympärilla ovat johtanut siihen että poliisi on alouittanut esitutkinnan tuhopolttosta.

Esitutkinta on juuri aloitettu ja tällä hetkellä tutkintatoiminta on käynissä.

Poliisi on innokas saada vinkkejä ja havaintoja puhelin numeroon 114 14. Poliisi kehottaa kansalaisia kiinittä huomiota taptumien kehittämiseen ja seurata sitä.

Metsäpalo Rörbossa ej viellä ole valvonnassa vaikka tilanne näyttää hyvältä. Palokunta pitää rajouituslinjaa ja tulee aktiivisemmin tekemään samuttustöitä paloaluoilla illan aikana.

Samman aikaisesti uusia tulipaloja on huomattu Saalan kunnan pohjois puolella. Yksi tulipalo on Ulvsbon läheisyydessä ja toinen on Saladamm suuntaan. Noin kymmenkunta talousta on evakuoitu Ulvsbossta.

Enemän voimavaraa sammutukseen on tulossa Gotlannista, Göteborista ja dalanista.

 

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-08-14 11:49

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se