Du läser här:

Frivilliga resursgruppen har kickoff 17 januari – välkommen att vara med

Många har anmält intresse att bli medlem i Frivilliga resursgruppen (FRG). Men det är inte försent att anmäla sig och därför välkomnar vi nu alla – både du som är ny och nyfiken men också dig som redan är aktiv medlem – till en kick off den 17 januari. I februari kommer vi sedan att starta en grundutbildning.

Kick off:

  • Tid: onsdag 17 januari klockan 18.30-20.00?
  • Plats: Eldsbodahuset, Skolgatan i Hallstahammar

Du får träffa FRG:s ledningsgrupp samt både Hallstahammar och Surahammars kommuners säkerhets- och beredskapssamordnare.

Grundutbildning:

Grundutbildningen kommer att pågå under tio onsdagskvällar med start from onsdag 7 den februari till den 11 april 2018. Utbildningen kommer att hållas i kommunhuset i Hallstahammar. I den utbildningen ingår bland annat första hjälpen, hjärt- och lungräddning, brandskydd, 72 timmars-information (hur vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar i händelse av en kris), krishantering och kommunkunskap.
FRG söker dig som har:

  • initiativ-improvisationsförmåga och flexibilitet
  • förmåga att förmedla och ta emot information
  • förmåga att ta och få kontakt med människor i kris
  • bra kännedom om lokala förhållanden
  • stresstålighet

Anmäl dig för grundutbildning senast 2 februari. Vi tar emot anmälan via e-postadress frg.hallstasura@gmail.com.

När du anmäler dig behöver vi veta;

  • namn, telefon,
  • e-postadress och
  • eventuella allergier då smörgås kommer att erbjudas vid utbildningstillfällena.

Mer information

Du är välkommen att kontakta FRG lokalt i Hallstahammar/Surahammar på ovanstående e-postadress för mer information.

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2018-01-12 13:24

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se