Du läser här:

Företagen i Surahammars kommun blir allt fler

Antalet företag i Surahammars kommun slår rekord. Just nu finns det 472 företag registrerade i kommunen. Det är en ökning med 39 procent (sedan 2008).

Enligt Tobias Nordlander (S), kommunstyrelsens ordförande, beror ökningen av antalet företag på många faktorer. Näringslivsfrågor har prioriterats i kommunen, bland annat finns från år 2014 en tydlig lokal näringslivsstrategi framtagen tillsammans med lokala företagare som visar vägen.

Sedan tre år tillbaka driver kommunen även pilotprojektet Attraktivt Företagsklimat, där målet är att Surahammars kommun ska ha en service- och myndighetshantering i toppklass för företagare. Den ska präglas av tillgänglighet, enkelhet, personlighet och just snabb service.

Erkki Visti (C), kommunstyrelsens andre vice ordförande, berättar att man just nu tittar över upphandlingsdelen och där kommer det att bli rejäla förändringar och förenklingar. Bland annat tog kommunfullmäktige måndag den 23 april beslutet att anta nya politiska mål och ny viljeinriktning när det gäller upphandlingar.


Nya politiska mål och viljeinriktning med upphandling

  • Inför varje upphandling ska det övervägas om ett kontrakt kan delas upp i mindre delar för att göra det möjligt att lämna anbud på delar av kontraktet.
  • Upphandlingarna bör utformas så att även små och mellanstora företag har möjlighet att lämna anbud.
  • Att dialog med potentiella leverantörer innan upphandling ska eftersträvas.
  • Anbudsunderlagen ska vara så enkelt och tydligt utformade som det är möjligt.
  • Inga onödiga eller orimliga krav ska ställas som kan medföra att anbudsgivare eller leverantör gynnas eller missgynnas.
  • Anbudsunderlagen för direktupphandlingar ska visas på kommunens hemsida.

 

Läs hela nyheten på Mynewsdesklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2018-05-03 08:55

Läs mer här:


SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se